Quy chế phối hợp giữa Trường THPT Nguyễn Quang Diêu và ban đại diện cha mẹ học sinh